sobota, 24. avgust 2013

KOLEDAR

By Tanja's visit, autumn season began in the Tora bonsai school. The main summer heat is over, the trees will breath easier from now on. With Tanja we did the second step on the spruce tree; she styled it at the corse for beginners. 
 
S Tanjinim obiskom se je v šoli Tora začela jesenska sezona. Glavna poletna vročina je mimo, drevesa bodo zdaj lažje zadihala. S Tanjo sva napravila drugi korak na smrekici, ki jo je oblikovala na začetnem tečaju.
 
 
Here comes a lot of autumn work; in addition to dates of the workshops also dates of exhibitions are filling pretty well. At 7th-8th September we'll meet at the annual meeting of the PF schools, 22-23rd September traditional exhibition Alpe-Adria in St. Veit, Austria, 5th-6th October Miyabi ten, also the meeting in Staranzano is in September ...
 
Prihaja delovna jesen; poleg terminov za tečaje se lepo polnijo tudi termini razstav. 7.-8. septembra bo letno srečanje podružnic šole PF, 22.-23. septembra tradicionalna razstava Alpe-Adria v St. Veitu v Avstriji, 5.-6. oktobra Miyabi ten, vmes še srečanje v Staranzanu ...
 
PS: I also hope that the SBK club web page will soon be working again, so that also the club will functioned normally again ...
 
P.S.: Upam tudi, da bo čim prej spet delovala klubska stran, da bomo lahko tudi v klubu normalno delovali naprej ...