četrtek, 09. julij 2009

KOLO

How do I search for yamadoris? With my bike ... Mountain biking is my basic sport for a long time; with my bike I am discovering untouched parts of country, enjoying nature and looking for yamadoris. When the time is right I came back for them on foot ...

Kako iščem jamadorije? S kolesom ... Gorsko kolesarjenje je že dolgo moj prvi šport; s kolesom odkrivam še nedotaknjene kotičke, uživam naravo in mimogrede iščem jamadorije. Ko je pravi čas, se ponje vrnem peš ...


Meanwhile my agenda is fulfilling well - September is already booked, so everybody who want to book a course in Tora's school must hurry up. The last weekend in august I'll be guest-demonstrator in Warsaw, Poland, then I'll travel to Pordenone at club's meeting, from 9.-13. September I'll be one of the demonstrators on Czech National Bonsai and Suiseki Exhibition in Decin. In the end of the month I'll go to the world cycling championship in Switzerland. And we are back on bike ...

Med tem se lepo polni moj jesenski urnik - september je praktično že zatrpan, tako da vsi, ki bi si radi zagotovili termin v Tori morate kar pohiteti. Zadnji konec tedna v avgustu bom tako kot demonstrator gostoval v Varšavi na Poljskem, potem je tu klubsko srečanje v Pordenonu, od 9.-13. septembra pa bom eden od demonstratorjev na češki nacionalni razstavi v Džečinu. Konec meseca pa bo posvečen svetovnemu kolesarskemu prvenstvu v Švici. Pa smo spet pri kolesu ...

Ni komentarjev: