torek, 18. februar 2014

OLIMPIJSKI INTERMEZZO

For a short break, I picked up an old friend, Prunus, one of the first trees in my collection.

Za kratek predah sem v roke vzel staro znanko, rešeliko, eno prvih dreves v moji zbirki.

February 2008


February 2014

Ne le na vrhunskih, tudi na takih drevesih, kot je ta rešelika, je užitek delati. Zgodba, odnos, ki ga vzpostaviš z drevesom, je glavni!

Not only on the high quality trees, even on trees such as this Prunus is a pleasure to work with. The story, the relationship with the tree is the most important!

Ni komentarjev: