nedelja, 27. julij 2014

DRAMA

Summer is of course a very good time to work on Junipers and evenings and early mornings in the company of trees are something special. This one I purposely somewhat neglected, that it gained in strength and diversification with new growth. Now I cut all old wire, cleaned the branches off unnecessary growth and wired it again.
 
Poletje je seveda zelo primeren čas za delo na brinih in večeri ter zgodnja jutra v družbi dreves so nekaj posebnega. Tegale sem namenoma nekoliko zanemaril, da je z bujno rastjo pridobil na moči in razvejanosti. Zdaj sem porezal vso staro žico, očistil veje nepotrebne rasti in ga na novo ožičil.
 

Juniperus virginiana, before work, July 2014

Juniperus virginiana, after work, July 2014
 
In two years time, from very hard material, now the composition is already close to the exhibition form.
 
V dveh letih je iz zelo težkega materijala nastala kompozicija, ki je že blizu razstavne forme.
 
Development 2012-2014

Ni komentarjev: