četrtek, 04. december 2014

SYLVESTRIS

It is funny how different bonsai material can be: one can be turned in to masterpiece in really short time, the other needs years, maybe even decades. But in every case the preparation is very important. In TORA international bonsai school we prepared this Sašo's pine, Pinus sylvestris, in spring, but now it was already ready for first styling. The pine was collected at local hills two years before it came in to TORA workshop. Great base, then sharp turn, but then a long straight trunk. So, at first workshop, we concentrated on resolving this main problem. The powerful trunk was carefully prepared and then bended for cca 25 degres down. We also cut one unwanted branch and this was all for first intervention. The preparation for atumn styling done.

Zanimivo je, kako se bonsajski materijal razlikuje: enega je moč oblikovati v mojstrovino v relativno kratkem času, drugi za to potrebuje leta, mogoče celo desetletja. V vsakem primeru pa je priprava materijala zelo pomembna. V TORI smo Sašov rdeči bor pripravljali spomladi, zdaj pa je že bil pripravljen na prvo oblikovanje. Bor je bil izkopan v lokalnem hribovju dve leti preden je prišel v TORIN atelje. Odlična baza, potem zanimiv oster zavoj, toda potem dolgo ravno deblo. Na prvi delavnici smo se tako posvetili reševanju tega glavnega problema. Debelo deblo je bilo skrbno pripravljeno in potem skrivljeno za približno 25 stopinj navzdol. Odrezali smo še odvečno vejo in za prvi poseg je bilo dovolj. Priprava na jesensko oblikovanje končana.

Pinus sylvestris, starting material, March 2014

Great base with sharp turn

Bending of trunk in progress, we used combination of tehhnicques (Wet wood, sawing)

Sašo next to pine after first intervention, March 2014

Pine reacted very well. so after 8 months of rest we continued with work. Because there were a lot of branches and they were dence, we desided to go all the way - complete first styling.

Bor je dobro reagiral, tako da smo po osmih mesecih počitka nadaljevali z delom. Ker je na drevesu bilo veliko gostih vej, smo se odločili, da gremo do konca - torej opravimo celotno prvo oblikovanje.

Pinus sylvestris before first styling, December 2014

Sašo working

Final result after first styling, December 2014

Development March 2014-December 2014

If you have in mind the starting material - the result is great. Nice han-kengai with nice future. Next step will be repotting in to proper bonsai pot. The bonsai story never ends ... 

Glede na začetni materijal je rezultat odličen. Lepa pol kaskada z svetlo prihodnostjo. Naslednji korak bo presajanje v primerno bonsajsko posodo. Bonsajska zgodba se nikoli ne konča ...

Ni komentarjev: