nedelja, 08. februar 2015

INTERNATIONAL

Today international students from Croatia came in to the studio, we worked on Dean's black pine. We prepared this tree almost a year ago at workshop in Samobor. It is a Pinus nigra var. dalmatica variety, which has a shorter needles than Pinus nigra austriaca. Nevertheless  - a good material of this species is very rare. This tree has very good bottom part of trunk and great bark, but still a lot of straight lines. So we tried to give some dynamics in to the crown.

Danes je bila v ateljeju mednarodna skupina študentov s Hrvaške; delali smo na Dejanovem črnem boru. Drevo smo pripravili skoraj eno leto nazaj, na delavnici v Samoboru. Gre za Pinus nigra var. dalmatica, podvrsto, ki ima krajše iglice kot Pinus nigra austriaca. Kakorkoli, dober materijal te vrste je zelo redek. To drevo ima dober spodnji del debla, krasno skorjo, toda tudi kar nekaj ravnih linij. Torej smo se trudili dinamiko vkompnirati v krošnjo.

Pinus nigra var. dalmatica, as it came to atelier

Interantional group working together

The result after first styling

A slightly different front angle

A happy owner 

 before / after

The result of first styling is very good. Dean should be proud of this tree which has a good future. With the proper after care, pinching at the right time, watering, feeding, a lot of sun. the tree can improve a lot in next two years. Great job guys!

Rezultat prvega oblikovanja je zelo dober. Dean je lahko ponosen na drevo, ki ima lepo prihodnost. S pravilno oskrbo, vršičkanjem ob pravem času, zalivanjem, gnojenjem, veliko sonca, lahko drevo v naslednjih dveh letih veliko pridobi. Dobro delo fantje!

    
Chilling out after work 

2 komentarja:

Anonimni pravi ...

Na kratko, užitek je bilo delati na tem drevesu in v taki družbi. :)

Lp Gašper

SESVETE pravi ...

Kao što Gašpar kaže, uživali smo u radu sa Tomažom