petek, 29. maj 2009

ANDREJ

Today Andrej and me were worming up for demonstration at 4th Alpe-Adria exhibition in Austria next weekend. We cleaned juniper and analyzed it, we draw some sketches ... This Junpier is great but complicated material. Maybe even to complicated for demonstration, but challenge for sure. There will be a lot of work.

Tokrat sva z Andrejem ogrevala prste pred demonstracijo, ki naju čaka prihodnji konec tedna na 4. Alpe-Adria razstavi v Avstriji. Očistila sva brin in ga predvsem analizirala, narisla kakšno skico ... Gre za izvrsten a težak materijal. Morda celo malce pretežak za demonstracijo, a bo zato toliko večji izziv. Predvsem bo veliko dela.

Then we were pinching bonsai named Agentina a little and played with this little fellow - we created a Bell II. But copy is every time weaker then original so it was this time. Material was a little to bad, but we have a lot of fun! And we used some special technique.

Potem sva malce vršičkala Argentino in se poigrala s temle malim dreveščkom - nastal je Zvonček II., ampak, ker je kopija vedno slabša od originala, tudi tokrat nisva dosegla kvalitete originalnega Zvončka... Materijal je bil vendarle za odtenek preslab, ampak zabavno pa je bilo! Pa še nekaj tehnik sva sprobala.
Every material is good for training. And every opportunity for working is worth to take. Even though you don't work on masterpiece. Nice morning!

Za trening je dober prav vsak materijal. In vsaka priložnost za delo je dobrodošla. Pa čeprav ne delaš na mojstrovini. Krasno dopoldne!

Ni komentarjev: