petek, 05. februar 2010

EVA

It is happening too often: new bonsai owners are seeking for help and education after their bad experience: when their trees are already dead. It would be better if the order would be different.

...

Vse prevečkrat se zgodi, da novopečeni lastniki bonsajev šele po prvi neprijetni izkušnji (beri: ko se jim podarjeno drevo posuši) poiščejo pomoč oz. se odločijo za izobraževanje. Vrstni red bi seveda moral biti obraten.

...

Eva has a similar experience. Her pine (as a gift from her husband) died. Nevertheless she still loved bonsai trees and she came in Tora for basic workshop. We worked on Juniperus chinensis, one of the most used species in bonsaism. Our material - bush of course.

...

Eva je doživela podobno izkušnjo. Propadel ji je podarjeni bor. Na srečo ji žilica ni dala miru, veselje do bonsajev je ostalo in tako je pristala v Tori. Na tečaju za začetnike. Delala sva na kitajskem brinu, eni najprimernejših bonsajskih vrst. Začetni materijal - grm seveda....

There was a lot of cleaning, cutting, working on jins and in the end the most important thing - wiring.
On the basic workshops we emphasise wiring. This is a skill which is absolute need. After three hours of work Eva was delighted about her first bonsai. "I didn't believe, that from such a bush we can create something. I thought - what a crap of material he prepared for me," she admitted at the end. Makeover was perfect:
...

Sledilo je veliko čiščenja, rezanja, obdelovanja džinov in na koncu najpomembnejše - žičenje.
Žičenju na tečajih za začetnike dajemo največji povdarek. To je veščina, brez katere enostavno ne gre. Tri ure kasneje se je Eva veselila svojega prvega bonsaja. "Nisem verjela, da iz tistega grma na začetku lahko kaj nastane. Mislila sem si - lej ga, kakšen materijal mi je podtaknil," je na koncu priznala. In bila nad svojim izdelkom navdušena. Preobrazba je bila popolna:
...

This kind of juniperus will always look a little curly. But with the right care and with a right pot it could became a nice literati. But the future of this tree is lying in the Eva's hands!
...

Ta vrsta brinov bo vedno izgledala nekoliko skuštrana. Toda drevo lahko s pravilno oskrbo in izbiro prave posode postane lep literati. Prihodnost pa je seveda v Evinih rokah!

Ni komentarjev: