petek, 19. februar 2010

OLIMPIJSKE

I feel very Olympic this days! ;-) This time I didn't travel to the site in Canada, but even in Ljubljana is more than enough work to do ... I didn't forget my trees. I am watching how snow is melting and how very known silhouettes are coming to the top.
...
Te dni se počutim zelo olimpijsko! ;-) Tokrat sicer nisem na prizorišču v Kanadi, a tudi v Ljubljani je več kot dovolj dela ... Vseeno pa tudi na bonsaje nisem pozabil. Opazujem, kako se topi sneg in se naplano kažejo znane silhuete.
...
Me and Tomaz were at Raje's place yesterday and we promised him that we'll take a good care about his trees. Some of them we'll repot, but special care will be taken about a great acer which will be also exhibited at exhibition in Mons.
...

Včeraj sva se s Tomažem oglasila pri Rajetu in mu obljubila, da bova lepo skrbela za njegove ljubljenčke. Nekaj presajanja, največ pozornosti bova posvetila vrhunskemu javorju, ki bo nastopil tudi na razstavi v Monsu.

So, Raje did take farewell from bonsais, tomorrow he'll travel to the end of the world. His wish to get to the Nome on one of the most extreme competition on the world is unstoppable. We'll be with you in our thoughts, good luck!
...
Skratka, Raje se je poslovil od bonsajev, jutri zjutraj potuje na konec sveta. Njegova želja doseči Nome na eni od najekstremnejših preizkušenj na svetu je neustavljiva. V mislih bomo s tabo, srečno!

Ni komentarjev: