ponedeljek, 23. maj 2011

BELGIJC

Last two days I was working on juniper which found its way into my garden almost three years ago. It is a urban yamadori, probably garden material. Firstly I was planning to shape it in autumn, but It was growing so vigorously after re-poting that I decided to do it now. I'll remember it's smell the most and peace at wiring in morning, when work became meditation.

Zadnje dva dni sem delal na brinu, ki je pot v moj vrt našel pred slabimi tremi leti. Gre za urbani jamadori, najverjetneje je nekoč rastel na kakšnem vrtu. Sprva sem njegovo drugo oblikovanje načrtoval za jesen, a ker se je po presajanju odzval z bujno rastjo, sem se ga lotil že zdaj. Najbolj mi gre do živega njegov vonj in pa jutranji mir ob žičenju, ko delo postane meditacija.

before wiring

After two and a half years of work on it, it is showable for the first time. I'll exhibit it probably at autumn exhibition in St. Veit in Austria! 

Po dveh letih in pol dela na njem, je prvič pripravljen za rasztavo. Najbrž bo debitiral jeseni na razstavi v St. Veitu v Avstriji! 

October 2009

May 2011

Ni komentarjev: