četrtek, 19. maj 2011

SMREKA

The season of workshops in Tora is almost over, the summer break is near. Davorin came in for advanced workshop; after some years of break he started to do a bonsai again. Now he want to push his knowledge on to higher level. We worked on simple spruce, but we gave it a lot of character. Davorin surprised me with his wiring. He was on one beginner workshop but he is wiring like he do this everyday. He does only a few errors. It is true that his concentration is quickly fading with time, but this could be improved by practice. Davorin has proved that he know how to do it. 

Sezona delavnic v Tori se počasi končuje, bliža se poletni predah. Davorin je prišel na nadaljevalni tečaj; po nekaj letih premora se je spet začel ukvarjati z bonsaji in svoje znanje hoče dvigniti na višji nivo. Delala sva na enostavni smreki, ki pa sva ji dala veliko karakterja. Davorin me je izjemno presenetil z znanjem žičenja. Za njim je le en osnovni tečaj, toda žiči tako, kot da bi ožičil že veliko dreves. Komaj kakšno napako napravi. Res da mu s časom koncentracija hitro pada, a tovrstno kondicijo lahko pridobiš le z vajo. Da znanje ima, pa je Davorin dokazal.


A little bit more problem for him is shaping. What is hiding in the bush, how to create a bonsai out of bush. But so why he came to the school. With some practice he'll improve on that too. First some simple trees and then better and better ones. Davorin is on a good way!

Nekoliko več težav mu dela oblikovanje. Kaj se skriva v grmu, kako iz grma ustvariti bonsaj. A zato je prišel v šolo. Z nekaj vaje, bo tudi tu napredoval. Najprej enostavna drevesa, potem pa počasi vedno boljša in boljša. Davorin je na dobri poti!


For me season is far from over. I am planning to wire a complicated juniper, after a week or two I'll defoliate a ficus ... Meanwhile someone will come in Tora, for sure!

Zame sezone še zdaleč ni konec. Pred mano je žičenje zahtevnega brina, čez kaka dva tedna razlistenje fikusa ... Vmes pa se bo gotovo našel še kdo, ki bo znanje iskal v Tori!

Ni komentarjev: