nedelja, 12. junij 2011

MATURA

This weekend the members of first year of Progetto Futuro school had a last meeting in Tora. Led by Enrico Savini students analyzed their work in last year and complemented their knowledge. Atmosphere was great again, there were a good trees, school has a great success.

Konec tedna se je na zadnjem srečanju v Tori zbral prvi letnik šole Proggeto Futuro. Pod vodstvom Enrica Savinija so študenti analizirali delo v zadnjem letu in dopolnjevali svoje znanje. Vzdušje je bilo spet sijajno, drevesa dobra, šola popoln uspeh.
During the summer the candidates for second year of school can sign up with me or Raje, there will be also free spots for a new generation of first year. In both groups there will be a room for 10 students. We welcome also international students!

Čez poletje bova z Rajetom sprejemala prijave za drugi letnik šole, prav tako pa bodo na voljo mesta za novo generacijo prvega letnika. V obeh skupinah bo prostora za 10 študentov. Vabljeni tudi ljubitelji bonsajev iz tujine!

Ni komentarjev: