nedelja, 17. julij 2011

FIKUS

It is always interesting to compare old pictures of the trees with updated ones. What incredible transformation could happen in few years! It would be very interesting to fast-forward  some 5-6 years and compress them into a few second of a film ... Bonsaism is mostly long-term activity. First pic is from autumn 2007, the second is from today: 

Vedno se mi zdi zanimivo primerjat stare fotografije dreves z najnovejšimi. Kakšne neverjetne transformacije se zgodijo v nekaj letih! Zelo zanimivo bi bilo na hitro zvrteti recimo 5-6 let in jih stisniti v nekaj sekund filma ... Bonsajizem je večinoma tek na dolge proge. Prva slika fikusa je iz jeseni 2007, druga je današnja:


Ni komentarjev: