sobota, 16. julij 2011

POLETJE

Tomaž came in summer school; his ficus waited all winter long for this part of the year. When he bring it into workshop, it was completely overgrown:

Tomaž se je oglasil v poletni šoli; njegov fikus je že celo zimo čakal na ta letni čas. Ko ga je prinesel v delavnico, je bil pošteno skuštran:


First we defoliated it - structure of crown was then visible and we could wire it:

Najprej sva ga razlistila, da se je pokazala struktura vej in sva ga kasneje lahko ožičila:


Then wiring take place (Tomaž improved his skills very much, he still need some practicing though) and new look of bonsai is here:

Sledilo je natančno žičenje (Tomaž je že zelo napredoval, manjka mu le še kondicija, ki jo bo dobil s prakso) in nova podoba bonsaja je tu:

Ni komentarjev: