sobota, 27. avgust 2011

MIHA

I responded with pleasure on Miha's invitation; we had great Saturday's morning! We worked on small Juniperus chinensis, on first sight this was not a promising material. But detailed analysis, we spent first hour of our work for it, showed some possibilities. Anyway Miha wanted a classical style. Classical it is! But still we discovered quite a character in this small tree!  

Z veseljem sem se odzval na Mihatovo povabilo; sobotno dopoldne je minilo kot bi mignil! Delala sva na majhnem kitajskem brinu, ki na prvi pogled ni obetal prav veliko. Kljub temu, da je podrobna analiza materijala, za katero sva porabila uvodno urico, pokazala kar nekaj možnosti, si je Miha zaželel klasično oblikovanje. Pa naj bo klasično. A vseeno sva v drevescu odkrila kar nekaj karakterja!

Starting material, Miha already worked on it in the past.

Začetni materijal na katerem je Miha v preteklosti že delal.

Then we put on some rafia.

Potem sva navila kar nekaj rafije.

Almost there ... (Miha said: you must be on the photo :-) )

Skoraj tam ... (Miha je rekel - moraš se slikat zraven :-) )


Mission accomplished!

Misija končana!

Ni komentarjev: