sobota, 13. avgust 2011

PRIPRAVE

Time of collecting is slowly approaching, so, the looking for the material is now the main task. Yesterday we were in the company of Andrej and of course we found some nice specimens. This searching is also good for analyzing and admiration of work of nature. My attention was taken by jin on 100 yrs old spruce. If someone would show it to me on photograph I'd say: like in school, bravo! But this jin was made by our teacher Nature. The case, which could be an example for our work!

Počasi prihaja čas jesenskih izkopov, zato so ogledi in iskanje materijala v polnem teku. Včeraj smo šli v oglede z Andrejem in seveda našli nekaj obetajočih primerkov. So pa takšni ogledi tudi čas za analizo in občudovanje dela narave. Mojo pozornost je pritegnil džin na 100-letni smreki. Če bi mi ga kdo pokazal samo na fotografiji, bi dejal: šolsko, bravo! Toda izdelala ga je naša učiteljica narava. Primer, ki je lahko za vzgled!


Ni komentarjev: