petek, 02. december 2011

BOŠTJAN

Boštjan was probably the last student at old location. For that reason alone he deserves attention ;-)

Boštjan je bil verjetno zadnji tečajnik, ki je šolanje opravil na stari lokaciji. Že zato si zasluži pozornost ;-) .


In January (maybe even sooner) we'll start at new location with new group!

V januarju (morda že prej) začnemo z novo skupino na novi lokaciji!

Ni komentarjev: