četrtek, 17. november 2011

BARBARA

For a long time Barbara wanted to learn bonsai. Now she did it - she came to TORA school, learned basic technique and created her first bonsai. Now she has all winter time to think about her ambitions in bonsai art. If she'll want to improved her skills, then we'll meet again for sure!

V Barbari je želja spoznati bonsajizem tlela že dolgo. Zdaj je željo uresničila - v šoli TORA je spoznala osnove in ustvarila svoj prvi bonsaj. Zdaj ima vso zimo časa, da razmišlja o svojih ambicijah v tej umetnosti. Če bo hotela napredovati, potem se bomo gotovo še srečali!


P.S.: Now we already counting days - our moving to new place is close!

P.S.: Zdaj pa res že odštevamo dneve do selitve!

Ni komentarjev: