petek, 11. november 2011

BRIN NA BRIN

Tomaž finally can work on his junipers which are mature now, and he has more then enough work. Today's juniper wasn't the best material, long branches with green mass only far away on the tips didn't look promising. After analyzing it carefully we decided to work on line of the trunk with only minimalistic crown on the top of it.

Tomaž je dočakal zrelost svojih brinov in zdaj ima materijala za delo čez glavo dovolj. Današnji primerek ni bil najboljše izhodišče, razpotegnjene veje z zelenjem daleč na koncu niso obljubljale veliko. Po podrobnejši analizi sva se odločila za poudarjanje linije debla z minimalistično krošnjo.
The problem is upper part of the trunk - it is too straight. This will be solved with shari and live vein, which will give visual movement. But for now this is it: contour of future bonsai which will be "finished" in two seasons if everything will go according to the plan. Meanwhile, during this winter, we'll work on many other Tomaž's junipers .   

Težava linije je zgornji del debla, ki je preveč raven. To bo v prihodnosti rešeno z šarijem in živo veno, ki bo razgibala sicer ravno deblo. Za zdaj pa je to to: obris bodočega bonsaja, ki bo nared čez dve rastni sezoni, če bo šlo vse po načrtih. Sicer pa bova s Tomažem čez zimo oblikovala še kar nekaj njegovih brinov.P.S.: There is still more than enough green mass on the tree, but it is invisible on the photo because we hid it. So the survival of the tree is not compromised ...

P.S.: Zelenja je na drevesu še več kot dovolj, vendar ga na fotki ni videti, ker sva ga zakrila. Tako da preživetje ni ogroženo ...

2 komentarja:

Evelina pravi ...

Všeč mi je!

Tomaž Kovšca pravi ...

Sej meni tudi :-), v živo še bolj kot na sliki!