ponedeljek, 07. november 2011

PF II

This weekend we started a new PF year in TORA, led by Enrico Savini. This time we learned at higher level; first some theoretical knowledge about matter, Enrico revealed some secret about pine-growing, and then practical work on trees. 

Ta konec tedna smo v TORA začeli z drugim letnikom PF pod vodstvom Enrica Savinija. Tokrat je šlo za učenje na višjem nivoju; najprej teoretično spoznavanje materije, mimogrede je Enrico razkril nekaj skrivnosti gojenja borov, potem pa praktično delo na drevesih. 


New material in school is better and better, trees from first year are getting into refining stage.

Nov materijal v šoli je vedno boljši, drevesa iz prvega letnika dobivajo vedno bolj dodelano podobo. Great weekend is over, a new dose of knowledge is here, we'll continue in February. If someone is interested, there is still a room for two new students. Just contact me! 

Odličen konec tedna je za nami, nova doza znanja je tu, nadaljujemo februarja. V letniku sta še dve prosti mesti, če koga zanima, naj sporoči! 

Ni komentarjev: