ponedeljek, 14. november 2011

JASTREBARSKO

Croatian branch of TORA moved from Samobor to Jastrebarsko, to Croatian forest institute. Facilities are more then good for work, restless organizer Dean, who would be welcomed in every club, has provided everything else.   

Hrvaška podružnica TORA se je iz Samobora preselila v Jastrebarsko, v hrvaški gozdarski inštitut. Okolje je za delo več kot primerno, neutrudni organizator Dean, ki bi si ga želel vsak klub, je spet poskrbel za vse ostalo.

Dean working on cute mugo pine

This time Roland was helping me, he met a small but hungry-for-knowledge group, which is already improved it's skills. The wire and better material are still a problem, but technique and knowledge about bonsai increase from workshop to workshop.

Tokrat je bil z mano Rland, ki je spoznal majhno a znanja željno skupino, ki se ji že pozna napredek. Še vedno ostaja težava žica in pa boljši materijal, vendar pa tehnika in znanje o bonsajih nasploh iz srečanja v srečanje napreduje.

Roland helping Nikolaj with his juniper

When they'll get a good material they'll be ready and in short time they'll put a good bonsai trees on the exhibition shelves. See you in the spring, when we'll start with second year at higher level!

Ko bodo prišli do dobrega materijala bodo pripravljeni in v kratkem času bodo na policah imeli vrhunske bonsaje. Se vidimo spomladi, ko začnemo z drugim letnikom na višjem nivoju!


Ni komentarjev: