ponedeljek, 26. september 2016

MEDVODE

Past weekend I spent at VII. International bonsai exhibition in Medvode, Slovenia. The exhibition was organized by the Slovenian bonsai club (Slovenski bonsaj klub); first time in 12 years I was not the main organizer of this event, so for me this was just relaxing and enjoying time! Even though I was a moderator on demonstrations, this was a completely different experience as it was in past six editions of this event. After more than 10 years of presidency in 2014 I resigned as president of the club, to concentrate on my school and my trees.  After almost two years without president Nik Rozman took over. And he did a great job organizing the exhibition; even though at different and smaller venue than in previous years, the event was a success! The quality of the trees was good, we had a lot of visitors, the demos were interesting.

Minuli konec tedna sem preživel na VII. Mednarodni razstavi bonsajev, ki jo je v Medvodah organiziral Slovenski bonsaj klub. Prvič v 12-ih letih nisem bil glavni organizator, tako da sem tokrat lahko zgolj sproščeno užival. Čeprav sem bil moderator na demonstracijah, je bilo to vseeno povsem drugačno doživetje, kot na prejšnjih šestih izvedbah razstave. Po več kot desetih letih predsedovanja, sem leta 2014 odstopil s te funkcije, da bi se lažje posvetil moji šoli in drevesom. Po skoraj dveh letih brez predsednika v klubu, je vodstvo prevzel Nik Rozman. In kot organizator razstave se je izkazal: čeprav je bila na drugi in manjši lokaciji, kot v preteklih letih, je dogodek uspel. Kvaliteta dreves je bila dobra, imeli smo veliko obiskovalcev, demonstracije so bile zanimive.

I prepared three of my trees for exhibition; Juniperus chinensis 'Itoigawa' known as Pelican got one of the nominations, but probably the most great and emotional award I ever "win" was the award for years of my work in the club. This was a total surprise for me! Award and recognition from my fellow-bonsaists in Slovenian bonsai club means me a lot! We grew together as artists and we developed this art in our country. Thank you!

Za razstavo sem pripravil tri moja drevesa: Kitajski brin znan kot Pelikan je bil med nominiranimi. Toda verjetno največja in najbolj čustvena nagrada, kar sem jih kdaj prejel, je bilo priznanje za moje dolgoletno delo v klubu. Popolno presenečenje! Priznanje s strani kolegov bonsajistov v Slovenskem bonsj klubu mi res veliko pomeni! Skupaj smo odraščali kot bonsajisti in skupaj to umetnost v Sloveniji razvijali. Hvala!

Thank you guys!

Pelican prepared for exhibition in my tokonoma

Picea abies in tokonoma, before it was taken to the exhibition

My third entry: Pinus sylvestris

As I wrote before, the level of exhibited trees was quite high, maybe the exhibition would be even better if there would be 10 trees less on the shelves, selection even more strict, but this is just my opinion. Here are some photos from the exhibition and just some trees I liked the most.

Kot sem napisal že zgoraj, nivo razstavljenih dreves je bil dokaj visok, mogoče bi bila razstava še boljša, če bi bilo na policah deset dreves manj, selekcija še nekoliko ostrejša. Toda to je le moje mnenje. Tu je nekaj fotografij z razstave in le nekaj fotografij dreves, ki so mi bila najbolj všeč.
Pinus pentaphylla 'Zuisho' by Rajko Podgornik

Pinus thunbergii by Sandor Papp

Juniperus chinensis 'Itoigawa' by Rajko Podgornik

Prunus mahaleb by Aleš Zavodnik
See you all in two years! 

Se vidimo čez dve leti!

2 komentarja:

Vladimír Touš pravi ...

Congratulations Tomaž.

I do like your spruce.

Tomaž Kovšca pravi ...

Thank you Vladimir! I am glad that you like it! :-)