torek, 06. september 2016

MUGO PINE

Finally time for another post has arrived! :-) Work in atelier doesn't stop and some time, after all hard work, is hard to find a motivation for post. I hope you'll still come back to check for new one's and I'll try to post more regularly. Here is a story of another mugo pine, Pinus mugo, yamadori from Slovenian Alps. Although I personally prefer Pinus sylvestris over mugo, this time I was attracted by this ancient tree, collected by Miha Oberstar, and so the tree came in to my possession. After one year of acclimatization (with mugo pines one can't be to careful and to patient) the tree was re-potted into first bonsai pot. The inclination was corrected, but because of roots the planned front didn't fit in to the pot right. 

Končno sem našel čas za nov prispevek. :-) Nenehno delo v ateljeju včasih vzame enregijo in motivacijo za nove zapise. Upam, da boste vseeno tu in tam preverili, če je kaj novega, jaz pa se bom trudil pisati bolj redno. Tu je zgodba o novem ruševju, Pinus mugo, jamadori iz naših gora. Čeprav imam raje rdeče bore kot ruševje, me je to starodavno drevo, ki ga je izkopal Miha Oberstar pritegnilo, in tako je pristalo v moji zbirki. Po enem letu aklimatizacije (z ruševjem človek nikoli ne more biti preveč previden in potrpežljiv) je bilo drevo presajeno v prvo bonsajsko posodo. Popravljen je bil nagib, zaradi korenin pa načrtovana sprednja stran ni na pravem mestu v posodi.  

Pinus mugo, August 2016, before first styling

After another year of resting and 5 years after collecting, the tree was ready for first styling. I studied this tree for more than a year, so there were no dilemmas about design. Here is the quick sketch I drew. And then the work started.

Po še enem letu počitka in 5 let po izkopu je bilo drevo pripravljeno na prvo obdelavo. Drevo sem v več kot enem letu dodobra preštudiral, tako da dvomov o dizajnu ni bilo. Na hitro sem pred oblikovanjem narisal skico in delo se je začelo.


After the needles were cut I lift the main trunk and fixed it with rebar. Then I wired all the branches and put them into position. At the end I cleaned the natural shari and shaped the jin. 

Potem, ko sem postrigel stare iglice sem dvignil glavno deblo in ga učvrstil z železno palico. Potem sem veje ožičil in jih usmeril v željeni položaj. Na koncu sem še očistil naravni šari in oblikoval džin.I am pleased with the result! This will be a great bonsai! Working on this centuries old tree was a pure joy. Now the aftercare will be important and in few years the root-ball will be shortened so that the tree will fit in a proper pot (something like as in the sketch). Meanwhile the crown will mature and the tree will be ready for show! :-) 

Z rezultatom sem nadvse zadovoljen! To bo lep bonsaj! Delo na tem več kot sto let starem drevesu je bilo čisti užitek. Zdaj bo pomembna oskrba po oblikovalskem šoku; v nekaj letih bo koreninska gruda zmanjšana tako, da bo primerna za dobro posodo (nekaj takega, kot na skici). Med tem bo dozorela krošnja in drevo bo pripravljeno za razstavo! :-)

Pinus mugo, August 2016, after first styling

P.S.: New season of school is here. We'll meet in Wednesday, 7. September. All students of TORA international bonsai school and all who want to became one are welcomed! 

P.S.: Novo šolsko leto je tu. Dobimo se v sredo, 7. septembra. Dobrodošli vsi študentje šole TORA in vsi, ki bi to radi postali!

5 komentarjev:

Andrej Arnšek pravi ...

Dober je! Dobro se spomnim kako sem ga nosil iz 1700 😉!

Tomaž Kovšca pravi ...

A potem si ga ti izkopal, ne Miha?

Andrej Arnšek pravi ...

Če si pozorno prebral sem napisal, da sem ga NOSIL!!!
Izkop je, kolikor se spominjam, potekal v dvojini.
Sicer pa, z mojim komentarjem nisem želel nikomur škodovati. Spomini, pač...!

Tomaž Kovšca pravi ...

Zakaj bi pa škodoval!? Zanima me zgolj zgodba drevesa. Kakorkoli, dobro sta opravila :-)

Miha Oberstar pravi ...

Andrej je res kar dober del poti nosil tale bor, ker sem jaz omagal :-) Ampak ne s 1700 ker tako visok sploh hrib ni bil !