torek, 11. avgust 2009

BOŽJA ROKA

We were in those parts of our little country where God was kind-hearted: beauty all around!

Te dni smo se z družino odpravili v tiste kotičke naše male dežele, kjer je Bog s svojimi darovi ni skoparil: lepot, da se duša naužije do obisti!

You can understand Mightiness when you are near.
Mogočnost dojameš šele, ko si tik ob njej.


You can feel smallness when you are looking at great wall where once the highest Slovenian waterfall was. "The Nature is not just," the old wise man Confucius said, the Nature is just consistent and act by inexorable rules regardless what we might wish.

Majhnost ob pogledu na podrto steno, kjer je bil nekoč najvišji slovenski slap. "Narava ni pravična," je znal povedati že veliki modrec Konfucij, narava je zgolj dosledna in deluje po neizprosnih pravilih, ne glede na naše želje in zasluge.


All with intention. And all this is also learning. I did some off-trails hiking and did find some excellent yamadoris. But it was not a right time. Maybe there will be no right time at all. They are standing and fighting there for centuries and give their soul to this places. Maybe, it is intentioned to be like this.

Seveda tudi z namenom. In vse to je lahko tudi učenje. Nekaj trenutkov sem si vzel tudi za kolovratenje izven poti. In našel kar nekaj izjemnih jamadorijev. A čas še ni prišel. Morda tudi ne bo. Že stoletja se borijo in dajejo dušo tem krajem. Morda je najbolje, da tako tudi ostane.

2 komentarja:

Andrej Arnšek pravi ...

Krasne fotografije! Sem ti kar malo "fovš", da si jih lahko "občudoval" v živo.

Tomaž pravi ...

Ja, le v živo je tisto pravo. Ko vtise zbirajo vsa čutila ...