sreda, 26. avgust 2009

TEČAJ

Darja opened the autumn season of workshops in Tora. Her kind co-workers gave her a basic workshop as a birthday gift. She planning to arrange her garden for outdoor trees, but for now we worked on ficus. Ficus is not the best species for learning - it demands precise wiring, there is not a lot space between brunches and leafs ... We didn't defoliated the tree because I don't know what after care will be done. So, as safety measurement, we wired the tree with it leafs on. Darja also learned how to use a proper bonsai tools:

Darja je odprla jesensko sezono tečajev v Tori. Prijazni sodelavci so ji obisk v šoli poklonili za rojstni dan. Ker urejanje vrta, kjer bo imela zbirko zunanjih dreves še načrtuje, sva delala na fikusu. Izkazalo se je, da fikus ni najboljša vrsta za učenje - zahteva natančno žičenje, prostora med vejicami in listi je malo ... Drevesa nisva razlistila, ker ne vem, kako bo za bonsaj poskrbljeno v času po posegu. Zato sva raje ostala pri varnejšem a težjem načinu - žicanju z listi na vejah. Darja pa je spoznavala tudi pravo bonsajsko orodje:


We created a nice little tree. With right after care It could be even nicer in a short time. Darja loves all beautiful things and she will know how to take care of this bonsai.

Nastalo je lepo drevesce. S pravilno oskrbo, lahko v kratkem postane še lepše. Darja je ljubiteljica vsega lepega in bo za drevo znala poskrbeti.


My next project is Warsaw. On invitation of Marek Gajda me and Tomaž will travel there early in Friday morning. I'll put some of my trees on the show, then I'll work as demonstrator in Saturday and I am looking forward to meet all friends. This will be interesting weekend!

Moj naslednji projekt je Varšava. Na povabilo Mareka Gajde se s Tomažem tja odpravljava v petek zgodaj zjutraj. Razstavil bom nekaj dreves, v soboto nastopil kot demnostrator, veselim pa se tudi srečanja s prijatelji. Obeta se zanimiv konec tedna!

Ni komentarjev: