ponedeljek, 19. oktober 2009

TEČAJ

Yesterday we organized a club workshop for beginners. I did enjoy in learning and unveiling of bonsai secrets. Real interest, concentration and gratitude in the end re-charged my batteries.

Včeraj smo v Križah pri Tržiču organizirali tečaj za začetnike. Spet sem lahko užival v učenju in razkrivanju skrivnosti bonsajizma. Pristno zanimanje, zbranost in na koncu hvaležnost so mi napolnile baterije.
In near future I am planing to do a advanced workshop in Tora. There will be room for three students. We'll study and analyze their material and then we'll style it in best possible way. Welcome!

V bližnji prihodnosti v Tori načrtujem nadaljevalno delavnico. Prostora bo za tri udeležence, s katerimi se bomo povsem posvetili njihovemu materijalu in iz njega skušali potegniti največ. Vabljeni!

Ni komentarjev: