četrtek, 01. oktober 2009

VARŠAVA IN ČRNI

Between journeys and workshops I am working on my trees. Pinus thumbergii was re-stiled this days. I cut off some weak brunches and bended a strong one on their place instead. Now I am completely satisfied with the design. Next year I'll just work on needles.

V premoru med potovanji in delavnicami se seveda ukvarjam z svojimi drevesi. Tako je bil v preteklih dneh japonski črni bor deležen nekaj manjših posegov; odstranil sem nekaj slabotnejših vej in na njihovo mesto ukrivil primernejšo, močnejšo. Zdaj sem z obliko popolnoma zadovoljen, v prihodnji sezoni se bom ukvarjal zgolj z iglicami.

 

Juniperus chinensis from my demo in Warsaw was also stiled. At that demonstration I left two brunches as a reserve. Now I used one of them for a new crown. The other two brunches are still on the tree but I cut them with photoshop ... If there everything will be OK, then the juniperus will stay as it is in picture below. First picture is material.

Že drugo oblikovanje je doživel tudi brin, na katerem sem imel demonstracijo v Varšavi. Takrat sem na drevesu pustil dve veji za rezervo. Ker z obliko nisem bil povsem zadovoljen, sem zdaj rezervno vejo uporabil za novo krošnjo. Tudi drugi dve veji sta še vedno na drevesu, le da sem ju s fotošopom odstranil. Toda če bo vse v redu, bo brin ostal takšen, kot na spodnji sliki. Zgoraj je začetni material:

On Juniperus we can show our creativity. Here we can not talk about natural look as we often do (maybe too often), here we talk about lines, expression and pure beauty. When the dead wood will be finished and the tree will be transplanted into proper pot next spring - this will be a great bonsai!

Pri kitajskih brinih pride naša kreativnost še posebej do izraza. Tu ni govora o včasih preveč poudarjani naravnosti, ampak o linijah, izpovednosti in čisti lepoti. Ko bo zaživel še suh les in bo spomladi presajen v primerno posodo, bo to krasen bonsaj!

Ni komentarjev: