petek, 18. september 2009

MAXI

Yesterday we prepared a short club demonstration for visitors in a shopping mall in Ljubljana. I spoke a lot, Tereza, Matej in Joze were working. It was quite refreshing after three days of illness, although tiring for a weak body ... But it is important that soul is flying! And we earned some money for our next year's international exhibition. I was surprised but also delighted that some of the people were there specially for our demonstration and they were there until the end. Feelings? Good, of course ...
.
Včeraj smo v Maxiju v Ljubljani za obiskovalce v okviru kluba pripravili krajšo predstavitev bonsajizma. Veliko sem govoril, Tereza, Matej in Jože so delali. Po treh dneh bolezni je bilo prav osvežujoče, čeprav naporno za šibko telo ... A pomembno je, da duša leti! Pa še nekaj denarja za razstavo prihodnje leto bo padlo. Presenetilo a razveselilo me je dejstvo, da je nekaj ljudi tja prišlo prav zaradi nas in so vztrajali do konca. Občutki? Jasno, spet dobri ...


Ni komentarjev: