ponedeljek, 14. september 2009

DEČIN

After we met Tomaž at main Prague railway station there was still one hour of driving waiting to be done. This time Czech bonsai association organized its annual exhibition in Decin, near German border, at mighty river Lab. Vaclav Novak, the president of association, gathered a nice international group of demonstrators (I was one of them), there were also demonstrations of Czech bonsaist and New talent contest. Even more then trees on exhibition the pots were really excellent. Czech and Slovak potters are really great masters.
.
Potem, ko sva Tomaža pobrala na glavni železniški postaji v Pragi, je bilo pred nami še dobro uro vožnje proti severu. Vsakoletno nacionalno razstavo je Češka bonsajska zveza tokrat organizirala v Dečinu, na nemški meji, ob mogočni Labi. Vaclav Novak, predsednik zveze, je na razstavi zbral pisano mednarodno druščino demonstratorjev, bogat program so z svojimi demonstracijami dopolnili najboljši češki bonsajisti in tekmovanje novih talentov. Še bolj kot drevesa, so navdušile posode. Toliko čudovitih posod na eni razstavi še ni bilo videti. Češki in Slovaški lončarji so izdelovanje bonsajskih posod izpopolnili do popolnosti!
.
Decin castle over heading the town which is slowly gaining his old glory after falling of socialism. 12. national exhibition was in private cultural center which was once prestigious shooting range. 
"Oh, you are all here, you east european bonsai mafia," Walter Pall saluted, he was a main demonstrator and moderator. In international group of demonstrators were also Kestutis Ptakauskas from Litva. Uwe Krotenherdt from Germany, Enrique Castano from Mexico, Vladimir Ondrejcik from Slovakia and me. Vaclav Novak was a great host and four days in Decin were special. 
.
Dečinski grad kraljuje nad mestom, ki po propadu socializma počasi spet dobiva minuli meščanski sijaj. 12. vsedržavno razstavo je gostilo nekdanje prestižno strelišče, zdaj zasebni kulturni center.
"O, saj ste vsi tu, vsa vzhodnoevropska bonsajistična mafija," je pozdravil Walter Pall, tokratni glavni demonstrator in moderator, poleg njega smo mednarodno vrsto sestavljali še Kestutis Ptakauskas iz Litve, Uwe Krotenheerdt iz Nemčije, Enrique Castano iz Mehike, Vladimir Ondrejčik iz Slovaške in moja malenkost. Vaclav Novak je kot gostitelj poskrbel za vse in štirje dnevi v Dečinu so minili v sijajnem vzdušju.
.


Friday morning we were exploring the suroundings. We visited the Silent gorge, cut into send stone, part of national park a few kilometers north of Decin. In such places one can always find something for bonsai inspiration ...
.
Petkovo dopoldne smo izkoristili za raziskovanje okolice. Obiskali smo Tiho sotesko, ki jo je v sklade peščenjakov nekaj kilometrov severno od Dečina vrezal pritok Labe in je zdaj del narodnega parka. Paša za dušo in telo; vedno pa se na takšnih krajih najde tudi kaj, kar je lahko bonsajska inspiracija ...


The main event was Saturdays simultaneous demonstrations by six international masters. The main role was taken by Walter Pall who was once again excellent preacher and rhetoric but bad demonstrator. I was working on Juniperus chinensis, Raje was my assistant (without his help I would never finished the tree), at the end even Tomaz helped with wiring. But even so four hours were too short to finished all details. But feelings were good, tree has a good future.
.
Osrednji dogodek je bila sobotna simultana demonstracija šestih mednarodnih mojstrov. Glavno vlogo je prevzel Walter Pall, ki se je ponovno izkazal za izjemnega govorca in retorika a slabega demonstratorja. Delal sem na kitajskem brinu, asistiral je Raje, brez njegove pomoči seveda ne bi šlo, na koncu je vskočil še Tomaž. Pa so bile štiri ure vseeno premalo za dokončanje čisto vseh podrobnosti. A občutek je bil dober. Drevo čaka lepa prihodnost.
.

V konkurenci približno sto dobrih dreves je glavno nagrado v združeni kategoriji odnesel Michal Budik z svojo izjemno kompozicijo šohinov v izjemnih posodah Klike&Kuratkove. Nasploh so na razstavi navduševale posode čeških in slovaških lončarjev; posode iz centra v Nitri so od svetovne konvencije sem tudi uradno najboljše na svetu!
Krasna bukev Vaclava Novaka
Izjemna sahalinska smreka Kestutisa Ptakauskasa


Zmagovalna kompozicija Michala Budika
Čehi so z razstavo dokazali, da sodijo med pomembnejše bonsajske narode. Mi smo ponovno odnesli nove izkušnje, znanje in predvsem nova prijateljtsva; tista stara so le poglobljena. Bonsajisti smo velika družina, ki jo druži ljubezen do lepega.
Raje je na poti domov na dušek prebral knjigo, Tomaž je menjal CD-je, mene je zaposlovala vožnja. Vsi pa smo bili z mislimi pri drevesih. In tišina je bila zgovorna ...

Ni komentarjev: