ponedeljek, 07. september 2009

LUNA

I thought that I'll just be among the visitors in Pordenone. But It was not so. Early sun, on the western part of the sky was still moon in its full glory, we were on our way to Italy. Roberto Nogeroth organized a meeting in Villa Varda. There were Italian, Austrian and Slovenian clubs. This was an extraordinary day; a lot of laughing, I was enjoying with my tree.Mislil sem, da se bom srečanja v Pordenonu udeležil le kot gledalec. Pa je naneslo drugače. S prvimi sončnimi žarki, ko je na zahodnem delu neba še kraljevala luna (a ne Raje), smo bili že na poti v Italijo. Roberto Nogherot je v vili Varda organiziral srečanje italijanskih, avstrijskih in slovenskih klubov. Bil je izjemen dan; veliko smeha, sam sem neizmerno užival v ustvarjanju svojega drevesa.


Roberto Nogeroth - always full of energy


Roberto Nogeroth - vedno poln energije in dobre volje


I was working on juniperus rigida. With friends watching me and Raje were enjoying our trees and in the end we were satisfied with the results.
From complicated material I created a han-kengai with a lot of shari. Tree has strong character and when it will be transplanted into proper pot next spring this will be a fine bonsai!


Delal sem na trdolistnem brinu. S prijatelji za hrbtom, sva z Rajetom uživala vsak na svojem drevesu in bila na koncu z rezultatom zadovoljna.
Iz dokaj zahtevnega materiala sem ustvaril polkaskado, z veliko suhega lesa, ki ga bom seveda še dopolnjeval. Drevo ima izjemen karakter in ko ga bom naslednjo pomlad presadil v primerno posodo bo to bonsaj kot se šika!


Thanks Raje, Andrej and all the others who did make this day extraordinary!
Tako prijetnega bonsajskega dne že dolgo nisem doživel. Hvala Rajetu in Andreju in vsem ostalim, ki ste dan napravili izjemen!

Ni komentarjev: