sreda, 09. september 2009

ZAKLAD

Today Andrej took me to his treasure. To picea which is close to 600 years old, some might say. No matter how old it is, it is an extraordinary finding and excellent material. We prepared it for next year digging. We returned home with another spruce, which will now be part of mine collection. Thank you Andrej!
.
Danes me je Andrej peljal k svojemu zakladu. K blizu 600 let stari smreki, bi rekli nekateri. Kolikor je že stara, gre za izjemno najdbo in vrhunski materijal. Pripravila sva jo za izkop za naslednjo jesen. Domov sva se vrnila z drugo smreko, ki je obogatila mojo zbirko. Andrej hvala!
Tomorrow morning me and Raje will travel towards Czech republic. In Prague we'll meet Tomaž and together we'll be guest at XII. national exhibition in Decin. My demonstration will take part in Saturday. Report will follow!
.
Jutri zjutraj z Rajetom odrineva proti Češki. V Pragi pobereva še Tomaža, potem pa bomo gostje na XII. nacionalni razstavi v Dečinu. Moja demonstracija bo v soboto. Se beremo!

Ni komentarjev: