petek, 21. maj 2010

OBVESTILO

So. Everything is set for brunch of Progetto Futuro school. We'll start in first weekend in October, 2.-3. October, at 9.30 in Tora. First lecturer will be Ivo Saporiti ( http://ivosaporiti.bonsaiclub.it/ ), we'll end our first year after three workshops in June 2011. We'll work all the time at the same tree. You can check in with me or with Raje, checking will be counted when you'll pay for the first workshop (120 eur). Welcome!


Tako. Vse v zvezi s podružnico šole Progetto Futuro je dogovorjeno. Začnemo prvi konec tedna v oktobru, torej 2. in 3. oktobra, ob 9.30 v Tori. Prvi predavatelj bo Ivo Saporiti ( http://ivosaporiti.bonsaiclub.it/ ), letnik bomo po treh srečanjih zaključili v začetku junija prihodnje leto. Delamo ves čas na istem drevesu. Prijavite se lahko pri meni ali pri Rajetu, prijava bo upoštevana, ko boste vplačali prvi del šolnine (120 eur).
Vabljeni!

3 komentarji:

Anonimni pravi ...

Primerno za začetnike? Drevo in orodje (žica, pripomočki...) prinese vsak sam ali je to tudi všteto v 360 EUR?

Anonimni pravi ...

PS: Predavanja in uradni jezik tečaja je v Anleščini?

Tomaž Kovšca pravi ...

Za čiste začetnike šola ni primerna. Za vse, ki že imate za sabo tečaj za začetnike, pač: da približno obvladate žičenje in so vam osnovni pojmi jasni. Drevo in orodje prinese vsak sam. Enrico in Ivo govorita italijansko angleščino,za vse, ki ju ne bi utegnili razumeti, bo seveda poskrbljeno za prevod!