sobota, 29. maj 2010

DELOVNO

Season of workshops in Tora is at it's peak. One student follow another, in the mean time I re-pot some classic ficus and days are fulfilled. Due to great interest I am thinking about group workshop in Tora again in autumn. But we'll see.

Sezona tečajev v Tori doživlja vrhunec. Učenci se vrstijo, vmes skočim presadit še kakšen stereotipen fikus, in dnevi so zapolnjeni. Glede na zanimanje razmišljam, da bi jeseni v Tori spet organizirali tudi skupinski tečaj. Ampak vse ob svojem času.


We were working mostly on Taxus this days. Cheap, simple, beginner's material. I use this workshops for learning about specific species: I already mastered Chamaecyparis species, now I have a lot of knowledge about Taxus. Later, when I work on my material, it is a lot easier because I already know what to expect from specific species. And that is very important - every species demand it's own way of working. And as I said before: Tora is also my school not only school for students!

Te dni smo največ delali na tisah. Poceni, enostavnih, začetniških materijalih. Sam tečaje izkoristim za spoznavanje določene vrste: grahastih pacipres sem obdelal že brezštevila, tudi tise imam zdaj v malem prstu. Ko se lotevam svojih materialov, mi je seveda veliko lažje, saj natančno vem, kako se določena vrsta odziva. In to je zelo pomembno - vsaka vrsta zahteva svoj pristop, ima svoje zakonitosti. Kot sem že večkrat rekel - šola učencev v Tori je tudi moja šola!


Ni komentarjev: