sobota, 05. junij 2010

CVET

Tomaz is probably one of the last students in Tora in this spring, season will be soon over. We'll continue with workshop in the autumn!
"I'll have a hundred of them in my garden," was enthusiastic Tomaz when he was wiring the tree. Obviously he is a guy completely poisoned by bonsaism. Welcome among us!

Tomaž je bil verjetno eden zadnjih učencev v Tori to pomlad, sezona se namreč počasi končuje. S tečaji bomo nadaljevali jeseni!
"V svojem vrtu jih bom imel sto," je bil navdušen Tomaž med tem, ko je navijal žico na drevo. Očitno gre za fanta, ki ga je bonsajizem popolnoma zastrupil. Dobrodošel med nami!Meanwhile azalea is in full flower. Her dazing flowers can completely charm you. She is a queen among bonsais! We have some years of hard work with this one on the photo. But I am enjoying her already!

Med tem se je razcvetela tudi azaleja. Njeni omamni cvetovi te lahko popolnoma očarajo. Kraljica med bonsaji! S to na sliki naju seveda čaka še nekaj let trdega dela, preden bova približno na cilju. A razveseljuje me že zdaj.
P.S.: Don't forget to check in for Progetto Futuro school of Enrico Savini. We'll start in first weekend in October, there are just few free spots left!

P.S.: Ne pozabite na vpis v šolo Progetto Futuro Enrica Savinija. Začnemo prvi konec tedna v oktobru, mesta se hitro polnijo!

Ni komentarjev: