petek, 11. junij 2010

PRVI DAN

The first day of convention in Zurich is over. But what a disappointment it is! Organizers obviously put to much effort into preparation of exhibition hall - because all other aspect of organization are very bad. There are big problems at registration desk, tickets are much too expensive, shopping aria in tent in front of museum is very small, but the most incredible mistake that organizers did was demonstration: three first class bonsaists performed in front of completely empty hall! Well, it would be completely empty if there weren't our delegation. Unbelievable ...

Za nami je prvi dan konvencije v Zuerichu. Kakšno razočaranje ... Organizatorji so očitno preveč energije in sredstev vložili v pripravo razstavnega prostora, saj so na vseh drugih področjih organizacije povsem pogoreli: neverjetni zapleti ob registraciji, občutno predrage vstopnice, zelo slaba prodajna ponudba,ki domuje kar v šotoru pred muzejem, najbolj neverjetna šlamastika pa se jim je zgodila ob današnji demonstraciji: trije vrhunski bonsajisti so nastopili pred popolnoma prazno dvorano! No, popolnoma prazna bi bila, če bi v njej manjkala še naša delegacija. Res neverjetno ...


Unusual sight at demonstration
Nenavaden pogled na prazno dvorano ob demonstracijah

The only thing that organizers earned congratulations for is preparation of exhibition hall. It is something special and it is made for each tree specially. Even though the standings are not every time right, one could really enjoy each tree. I was most impressed by azalea which I didn't see before, but I don't know who is the author because there is no signs at the trees. This is another mistake by organizers. "It is like painter not be let to wright his name on his paint," Raje said.

Edino, za kar si organizatorji zaslužijo čestitke, je priprava razstavnega prostora. Postavitev je res nekaj posebnega in narejena po meri posameznega drevesa. A ne vedno najbolj posrečeno. Kljub temu pa lahko človek na razstavi res užije vsako drevo posebej. Mene je najbolj navdušila azaleja, ki je na razstavah doslej še nisem videl, žal pa ne vem, kdo je avtor, saj ob drevesih ni ne napisov države, ne vrst ne avtorjev. Še ena velika pomanjkljivost razstave. "Kot bi se slikarju ne pustili podpistati pod platno," je pripomnil Raje.


Maybe tommorow will be better. We'll cheer for Valter at NTC and enjoy at new demonstrations ...

Morda bo jutri bolje. Navijali bomo za Valterja, ki bo nastopil na NTC in uživali v novih demonstracijah ...

1 komentar:

J-a-n pravi ...

Razstavni prostor zgleda zanimiv...
Drugače pa srečno Valter, upam da ti bo sreča naklonjena pri izbiri drevesa in pri oblikovanju:D