torek, 11. maj 2010

VRŠIČKI

You are probably expecting that I'll be writing about 4. international bonsai exhibition. But everything was already said on ours and international forums. If someone was missing - he or she must complain to himself! I can add only that I am proud on one of my student, who get a certificate of merit for his Chamaecyparis. Matej, congratulations again !

Najbrž pričakujete, da bom pisal o 4. mednarodni razstavi bonsajev. Ampak, saj je bilo že vse povedano v zapisih na naših in mednarodnih forumih. Kdor je manjkal, si je sam kriv! Lahko dodam le to, da sem ponosen, da je eden od mojih učencev dobil priznanje za kakovost za svojo grahasto pacipreso. Čestitke še enkrat Matej!


I was so busy this last weeks that I was neglected my trees. After two weeks I finally checked my yamadoris at Rajko's place. They are all doing good! This year I'll have 100 % success with Pinus sylvestris! Unbelievable, but the recipe from Modri in Vid is obviously working. I finally know how to dig up Scott pines. Friends, thank you for advice!

Sicer pa sem bil v zadnjih tednih tako zaposlen z organizacijo razstave, da sem kar malce zanemaril svoja drevesa. Po dveh tednih sem spet našel čas, da sem šel preverit, kako gre mojim jamadorijem, ki jih imam pri Rajkotu. Lep pogled! Letos bom, kot vse kaže, pri rdečih borih imel 100 % uspeh! Neverjetno, očitno recept Modrega in Vida res deluje. Končno sem osvojil tehniko kopanja rdečih borov! Prijatelja, hvala za pouk!


And maybe the most important thing, you were asking me about the school of Enrico Savini which is establishing in Tora. In first year we'll have three weekends of workshops - first at the end of September or first weekend in October, second at the end of February and third at the beginning of June. About the price: 120 eur for weekend, one day working, one day watching. First two workshops will be held by Ivo Saporitti, the third one is held by Enrico. There will be place for 10 students, when you'll check in you'll pay for first weekend. More details will follow in next few days!

In morda še najvažnejše, to kar ste me v teh dneh največ spraševali: kako je z šolo, ki jo Enrico Savini odpira v okviru Tore. Torej: v prvem letu gre za tri vikende - prvi konec septembra ali prvi vikend v oktobru, drugi konec februarja in tretji v začetku junija. Natančni datumi bodo znani v naslednjih dneh. Kar vas najbolj zanima, cena: 120 eur za vikend, en dan delaš en dan gledaš. Prvi dve seansi vodi Ivo Saporitti, na zadnjo pride tudi Enrico. Prostora bo za 10 ljudi, prijave bomo začeli sprejemati kmalu. Ob prijavi bo potrebno vplačati šolnino za prvi vikend. Več podrobnosti kot rečeno v naslednjih dneh!

Ni komentarjev: