nedelja, 25. april 2010

CVET

Dejan was a next student at basic workshop in Tora. He is interested in bonsai for as long as I, but he didn't do a first right step until now - education and knowing a real bonsai. And his better half helped him to do that step ;-) . Dejan was enjoying and now he understand an essence of our art. He went home with nice little spruce.

Dejan je bil naslednji študent, ki se je oglasil v Tori na tečaju za začetnike. Zanimivo, bonsaji ga zanimajo že približno tako dolgo kot mene, pa se je šele zdaj odločil za prvi pravi korak - izobraževanje in spoznavanje pravega bonsaja. Pa še za ta korak je kriva njegova boljša polovica ;-) . Dejan je užival in dojel bistvo. Domov je odnesel simpatično smrekico.


Meanwhile trees are wakening up. Some are still sleepy but other are already in full growth. Prunus mahaleb, one of mine oldest trees, is preparing for great flowering ...

Med tem se drevesa dokončno prebujajo. Nekatera so sicer še krmežljava,druga pa že v bujni rasti. Rešeljika, eden najstarejših primerkov v moji zbirki, se pripravlja na bujno cvetenje ...Until the end of the first part of the season there are still some free spots in Tora: for basic or advanced workshop, or even for help with yamadori digging.

Sicer pa je v Tori do konca prvega dela sezone na voljo še nekaj prostih terminov: tako za tečaje za začetnike, kot tudi za bolj poglobljen študij. Tudi pomoč pri izkopavanju jamadorijev.

Ni komentarjev: