petek, 09. april 2010

RDEČI

Last two days I was digging Pinus sylvestris, this pines are my goal this spring. I'll dig this trees for several weeks now and then I'll compare the results. But there is not a lot of philosophy: more root system is intact - more success you can expect. But most of all I was enjoying the nature, silent, exceptional environment, sounds of eagles and climbing of chamois. And if you find something like this at photo below, then the day is perfect! 

Zadnje dva dni sem se posvetil izkopavanju rdečih borov, ki so to pomlad moj največji cilj. Izkopavanje bom raztegnil na več tednov in primerjal uspešnost. Ampak veliko filozofije tu ni: večji del koreninskega sistema ostane nedotaknjen, večji uspeh lahko pričakuješ. Sicer pa sem predvsem užival v naravi, tišini, izjemnem okolju, oglašanju ujed in plezanju gamsov. Če pa najdeš še kaj takšnega kot je na spodnji sliki, potem je dan več kot izpolnjen!


Tomorrow I'll meet you at workshop for beginners in Tora!

Jutri se vidimo na tečaju za začetnike v Tori!

Ni komentarjev: