petek, 16. april 2010

VULKAN

Instead of having a dinner with Steve Tolley I am writing this blog. Icelandic volcano has stopped Steve from coming to Slovenia; we were planning a workshop with him this weekend. Unfortunately all plans are history now. But something I did rescue from all that plans - I visited Valter in the morning. He is Slovenian candidate for NTC at EBA convention in Switzerland this June. I recorded a interesting interview, I'll publish it in first number of new internet newspaper Literati. I can tell you just that Valter is really interesting man, the rest you'll read in the newspaper!


Namesto, da bi prav zdaj večerjal z Steveom Tolleyem, pišem ta blog. Islandski ognjenik je preprečil, da bi Steve priletel v Slovenijo; z njim smo ta konec tedna načrtovali delavnico. Skrbno načrtovan konec tedna je tako žal padel v vodo. A nekaj sem ga le rešil - dopoldne sem na Krasu obiskal Valterja, slovenskega predstavnika, ki nas bo junija zastopal na tekmovanju novih talentov v Švici. Nastal je zanimiv intervju, ki bo te dni objavljen v prvi številki internetnega časopisa Literati. Več kot to, da je Valter nadvse zanimiv fant, ne povem. Boste morali počakati na izid časopisa!

Valter with his first bonsai - even after 20 yrs it is still a small stick ...
Valter s svojim prvim bonsajem - po dvajsetih letih je še vedno palčka ...


Valter is growing home Karstic species and he is master of details
Valter se posveča vzgoji kraških vrst in je mojster podrobnosti


He also renovated a well infront of the house
Poskrbel je za obnovo štirne pred domačijo

Instead of workshop with Steve Tolley we'll have one-day club workshop. See you in Vrhnika!

Od obiska Stevea Tolleyja je ostala tudi jutrišnja enodnevna klubska delavnica. Se vidimo na Vrhniki!

Ni komentarjev: