nedelja, 19. september 2010

DEŽ

Zala in Natasha did find their shelter from the rain in Tora on basic workshop. Many of you are asking about workshops in Tora: it's very simple - just call in or write an e-mail, we'll find a free date! Of course we'll take also students from abroad!

Zavetje pred dežjem sta Zala in Nataša našli v Tori, na tečaju za začetnike. Veliko se vas zanima, kako in kaj je s tečaji in delavnicami v Tori: pokličete ali pišete, dogovorimo se za termin in to je to! Seveda sprejemamo tudi tečajnike iz tujine.
This time we ended a workshop with demonstration of re-potting, Raje was taking care of new shipping of trees for a sail.

Tečaj smo tokrat zaokrožili s prikazom presajanja, Raje je bil namreč ravno sredi urejanja nove pošiljke za prodajo.

Ni komentarjev: