ponedeljek, 27. september 2010

Varšava

I spent this weekend in Warsaw. It was a good thing ... Far away from everything, a lot of time for thinking. Jure, thank you for opportunity that I was able to be a small part of you life!

Ta konec tedna sem preživel v Varšavi. V bistvu še dobro ... Stran od vsega, veliko časa za razmišljanje. Jure, hvala, da sem bil lahko delček tvojega življenja!

Marek Gajda organized a small bonsai exhibition as part of festival of far-eastern culture and he invited some friends to take part. Nik was taking care of music in the car, I was trying to avoid all holes in a bad Polish roads. But because of great hospitality of organizers you quickly forgot all troubles on the road!
Festival was taking part in old factory complex in Warsaw downtown. Bonsai exhibition and demonstrations were taking a lot of interest among visitors.

Marek Gajda je v okviru festivala vzhodnjaške kulture organiziral manjšo razstavo bonsajev in v goste povabil nekaj prijateljev. Nik je v avtu skrbel za glasbo, jaz sem se skušal ogniti luknjam na slabih poljskih cestah. Gostoljubje organizatorjev popravi še tako slab vtis. In tudi tokrat ni bilo nič drugače!
Festival se je odvijal v opuščenem tovarniškem kompleksu v središču Varšave, zelo podobnem centru Metelkova v Ljubljani. Razstava bonsajev in demonstracije so med obiskovalci požele veliko zanimanja.


Warsaw is the city where new quickly replacing old
Varšava je mesto, kjer novo hitro nadomešča staro.

Festival area
Prireditveni prostor

Demonstrations were taking part outside of the main building
Demosntracije so bile pred glavno stavbo

Marek Gajda - demonstrator in organizator

This is the only photo from my demo
To je edina fotografija z moje demosntracijeThere was a lot of interesting events and presentations
Na festivalu je bilo tudi veliko drugih zanimivih dogodkov in predstavitev

Exhibition hall was small but for 60 trees quite good. Only the exhibition shelves were too narrow.

Razstavni prostor je bil majhen in špartansko urejen, a za približno 60 dreves čisto primeren. Le razstavne police so bile nekoliko preozke.

Nik and Piotr analizing Nik's juniper
Nik in Piotr analizirata Nikov brin

One of the best trees on the show: Piotr's Larix
Eno od najboljši dreves na razstavi: Piotrov macesen

Interesting species . subtropical Duranta erecta. A new thing to me.
Zanimiva vrsta - subtropska drobnolistna duranta. Zame novost. 


The main bonus of this exhibitions is for sure meeting a new friends and seeing old ones. We, Nik and I, were enjoying a company of Polish, Czech and Dutch friends and spent a three wonderful days in their company!

Glavni dobropis takšnih srečanj je gotovo spoznavanje novih prijateljev bonsajistov in poglabljanje starih prijateljstev. Z Nikom sva v družbi poljskih, čeških in nizozemskih ljubiteljev bonsajev preživela tri čudovite dni!


2 komentarja:

Nik Rozman pravi ...

Šit... ej sori za uno slabo sliko z demonstracije. Ti jih mal prinesem v soboto.

Aja, pa una - staro novo - je bla pa moja ideja ;)

LP, Nik

Anonimni pravi ...

Ko bom js velik, bom tut šel z vami :) Lp, Miha