četrtek, 15. september 2011

DOKONČANO DELO

Grega was here, we finished what we started this spring. At first shaping of this Chamaecyparis we figured out that finishing the tree in one step would be to dangerous because to much of green mass should be removed. So, during the summer Grega take a nice care of it and today we completed the work.


Grega se je oglasil dokončat spomladi začeto delo. Takrat sva ugotovila, da bi bilo oblikovanje do konca za drevo nevarno, saj bi bilo treba naenkrat odstraniti preveč zelene mase. Čez poletje je Grega za pacipreso lepo skrbel in zdaj sva lahko dokončala delo.


Ni komentarjev: