četrtek, 31. januar 2013

TORA ATELJE

Last night in the studio was busy againIt was one of those evenings when air is full of pleasant working atmosphere. Janez continued with wiring his spruce, Andrej started his second project within the school:
 
Sinoči je bilo v ateljeju spet delavno. Bil je en tistih večerov, ko zrak prežema prijetno delovno vzdušje. Janez je še naprej žičil smreko, Andrej pa začel svoj drugi projekt v okviru šole:
 
 
Miha is still wiring the Chamaecyparis, but is nearing the top ...
 
Miha je še vedno pri žičenju paciprese, ampak se bliža vrhu ...
 
 
Matej continues to create dead wood on maple with a chisel :
 
Matej še vedno z dletom oblikuje mrtev les na javorju:
 
 
Dead wood on the Roland juniper is all better, it has more and more details:
 
Mrtev les na Rolandovem brinu pa je vse boljši, ima vse več podrobnosti:
 
 
There is evidence that also in bonsaism we are up with the modern times - analysis using a computer!
 
In da gremo tudi v bonsajizmu v korak s časom, je dokaz tu - analiza s pomočjo računalnika!
 
 
PSWeekend with Enrico Savini's PF will be the 9 and 10 February in Domžale. More info on 041241224, welcome!
 
P.S.: Konec tedna z Enricom Savinijem v okviru PF bomo 9. in 10. februarja izvedli v Domžalah. Več info na 041241224, vabljeni!

Ni komentarjev: