četrtek, 07. november 2013

STARA DAMA

Yesterday evening in the studio was laid-back, Blaž joined the group with a new project. There will be a lot of work on the juniper - I am looking forward to next Wednesdays!
 
Sinočnji večer v ateljeju je bil ležeren, z novim projektom se je skupini pridružil Blaž. Na brinu bo dela za nekaj sred - se že veselim!
 
 
Aleš rescued his Thuja, Miha worked on Europe's five-needle pine - Pinus cembra.
 
Aleš je reševal klek, Miha pa delal na evropskem petigličnem boru - cemprinu.
 

 
I was dealing with an old lady, I cut all the wire and prepare it for the exhibition, which will take place this weekend in Erd, Hungary. See you there!
 
Jaz sem se ukvarjal s staro damo; porezal sem žico in jo pripravil na razstavo, ki bo ta konec tedna v Erdu na Madžarskem. Se vidimo tam!
 

Ni komentarjev: