torek, 10. december 2013

MARKO IN DAVID

When the one workshop gives you more knowledge as countless websites and books ... Marko and David have decided to upgrade their basic bonsai-knowledge, anyway they already experienced how difficult it is to get a good material ;-)!
 
Ko se na eni delavnici naučiš več, kot si se naučil ob neštetih spletnih straneh in knjigah. Marko in David sta se odločila, da svoje osnovno znanje o bonsajih nadgradita; kako težko je priti do dobrega materijala sta tako ali tako že izkusila ;-)!
 
 
David's larch will be completed in the next few days, work on Mark's Chamaeciparys will continue before the summer. For now only the first step was done: shari on the trunk and bending of the basic branches. Enough for one intervention, the tree can not be jeopardized!
 
David bo macesen dokončal v naslednjih dneh, delo na Markovi pacipresi pa se bo nadaljevalo pred poletjem. Za zdaj je bil napravljen prvi korak: šari na deblu in krivljenje osnovnih vej. Dovolj za en poseg, drevesa nikakor ne smemo ogroziti!
 

 
On the first workshop they already met with new techniques and concepts: raffia, working with pover tool on dead-wood, bending jins using steam ... But they only opened the box of bonsai knowledge!
 
Že na eni delavnici sta se srečala z novimi tehnikami in pojmi: rafija, strojno obdelovanje suhega lesa, krivljenje džinov s pomočjo pare ... Pa sta šele odprla skrinjico bonsajskega znanja!

2 komentarja:

Marko Cokan pravi ...

Ja ni kaj, bilo je super in se definitivno še vidimo ;)

Tomaž Kovšca pravi ...

Zato smo tu! :-)