ponedeljek, 27. januar 2014

PREKMURJE

Past weekend I was a guest of the Prekmurska group of Tora bonsai school. The group is slowly expanding, guys are dedicated, eager to learn and they progress with big steps.

Konec tedna sem bil gost prekmurske skupine šole Tora. Skupina se počasi širi; fantje so zavzeti, željni znanja in napredujejo z velikimi koraki.

 
 
 
Roman did a first wiring on this Carpinus

 
 
P.S: Also this week, the Central group will meet on Thursday!

P.S.: Tudi ta teden bo srečanje centralne skupine v četrtek!
 

Ni komentarjev: