petek, 13. junij 2014

JUNIJ

On one of the last workshops in this part of the season (the school will be open until the end of June), we first focused on the theory of pintching and cutting tips on pine and spruce: when, how, and especially why we do it:
 
Na eni zadnjih delavnic v tem delu sezone (šola bo odprta še do konca junija) smo se najprej posvetili teoriji vršičkanja in rezanja vršičkov na borih in smrekah: kdaj, kako in predvsem zakaj to počnemo:
 
 
 
Miha then defoliated and re-wired his Prunus mahaleb, Jan worked on juniper, while Miha O. was meditating in my garden ... :-)
 
Miha je potem razlistal in na novo ožičil rešeliko, Jan je delal na brinu, Miha O. pa meditiral v mojem vrtu ... :-)
 
 

3 komentarji:

Miha Oberstar pravi ...

ja, prav lepo je bilo :-)

Marko Cokan pravi ...

Mi je kar žal, da ne morem kdaj priti.
Sprejmete dopisne študente?

Tomaž Kovšca pravi ...

Marko, ne vem, koliko bi odnesel z dopisnimi sejami ... Nekaj videt in poskusit v živo je povsem druga zgodba!