nedelja, 12. oktober 2014

MS

Yesterday I was guest of Murska Sobota group, group of TORA International bonsai school in East part of country. I always feel welcomed there and this time was no different. Roman was a great host again! We worked on pines and did some re-styling. I was so busy that I hardly take any photo. But here are few glimpses:
 
Včeraj sem bil gost Murskosoboške skupine, skupine TORA šole iz vzhodnega dela naše lepe dežele. Tam se vedno počutim dobrodošlega in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Roman se je spet izkazal kot izvrsten gostitelj! Delali smo na borih in naredili nekaj preoblikovanj. Bil sem tako zaposlen, da sem skoraj pozabil slikati. Toda tu je nekaj utrinkov:
 This is a small Pinus sylvestris which was re-styled in almost finished state. The needles are short and ramification is OK. At the end the tree has a nice literati feeling with light crown, now it just need a proper pot!
 
To je manjši rdeči bor, ki je bil preoblikovan v skoraj končno podobo. Iglice so kratke in razvejanost je dobra. Na koncu drevo daje lep občutek literatija z lahko krošnjo, zdaj potebuje le še spodobno posodo!
 
 
The other pine is much bigger. Again it is a Sylvestris but it is a special one. It has very old bark and almost caracter of black pine. We did a complete re-styling, because the old form didn't do the justice to the tree. And also there was a lot of mistakes, like the lower branch was turned in to the top crossing other branches, the crown looked like umbrella. So there was a lot of work.
 
Drugi bor je veliko večji. Tudi ta je rdeči, vendar nekaj posebnega. Ima zelo staro skorjo in karakter črnega bora. Napravili smo popolno preoblikovanje, saj prejšnja oblika iz drevesa ni potegnila najbolšega, kar ponuja. Tu je bilo tudi veliko napak, npr. spodnja veja je bila dvignjena v vrh in križala vse ostale, krošnja je zgledala kot dežnik. Imeli smo veliko dela.
 
We started to bend the lower branch in to position

Because of some major bendings we didn't styled the tree all the way, we just concentrated on the main lines. And it turned out very well! Unfortunately the great day has faiding out and the light was not good anymore for photographing. The next step will be fine wiring of hole tree.
 
Ker je bilo potrebnega nekaj konkretnega zvijanja z oblikovanjem nismo šli do konca, zanimale so nas le glavne linije. In izšlo se je zelo dobro! Žal pa se je krasen dan poslavljal in svetloba za fotografiranje ni bila več primerna. V naslednjem koraku bomo ožičili celotno drevo.

 
 
Again, this was a great day in Prekmurje, see you all again soon!
 
To je bil nov krasen dan v Prekmurju, kmalu nasvidenje!

3 komentarji:

AM pravi ...

Nice Pine, Congratulations!

Regards from AMBonsai

Tomaž Kovšca pravi ...

Which one - the first or the second? :-) Anyway - thank you!!

AM pravi ...

haha Nice pines! I forget the s!