četrtek, 23. oktober 2014

SMREKA IN BRIN

In this post I want to share with you two different projects; first I'll write about Miha's spruce. Miha M. collected this Picea abies some years ago on mountain pasture. It has many faults, but nevertheless this is yamadori material which is worth to deal with.  In recent years Miha already did a lot of work on it, this time he brought it to TORA atelier just to make another step - to wire it completely and to style it in a clean classical way.

Tokrat bi rad predstavil dva različna projekta; najprej bom pisal o Mihatovi smreki. Miha M. je to smreko izkopal pred leti na gorskem pašniku. Ima mnogo napak, a vseeno je to jamadori, na katerem se splača delati. V zadnjih letih je Miha na njej že opravil veliko dela, v TORA studio jo je prinesel zato, da bi napravili še en korak naprej v njenem razvoju - jo na novo ožičili in oblikovali v čistem, klasičnem slogu.
 
Spruce as arrived to TORA atelier
 
So it take Miha three sessions of TORA international bonsai school to complete the wiring, and then we styled it.

Miha je za žičenje porabil tri večere, potem pa smo jo uredili.
 
Miha and Gašper discussing details

The spruce after

The result is very good. The tree already has a mature feeling, and gives to observer a calm, peaceful feeling.

Rezultat je zelo dober. Smreka deluje že zelo zrelo, v opazovalcu pa vzbuja občutek miru in stabilnosti.
 
Before/after
 
The other project is this Juniper pfitzeriana, urban yamadori collected by Tomaž R, found it's way in to my collection two years ago. I made a short film about first styling ( https://www.youtube.com/watch?v=dG17NtBYXKc ) After a nice growing season it was time for next step.

Drugi projekt je brin vrste pfitzeriana, gre za urbani jamadori, ki ga je izkopal Tomaž R. Pred dvema letoma je prišel v mojo zbirko. O prvem oblikovanju sem napravil kratek filmček ( https://www.youtube.com/watch?v=dG17NtBYXKc ). Po bujni rastni sezoni je bil čas za nov korak.
 
 Juniper after one growing season and before work
 
The TORA international bonsai school apprentice Gašper did most of the work. I am happy with a result, now the tree offers many options. I'll decide which way to go when the tree will be in much shallower pot!

Študent TORA šole Gašper je opravil večino dela. Z rezultatom sem zadovoljen, zdaj drevo ponuja obilo možnosti. Katero bom izbral, se bom odločil, ko bo brin presajen v mnogo plitvejšo posodo!

 
Gašper working
 
Juniper after, more static front

Juniper after, more dinamic front

Development January 2013-October 2014

Ni komentarjev: