torek, 28. julij 2015

BOR M

Here is another story about pines from my collection. This one was also collected in 2009 which was obviously very good year for collecting pines! :-)  After 5 years in the pot I decided to give this pine to my dear friend Andrea Melloni for demo at International bonsai exhibition in Ljubljana. We agree with the plan and he executed the demo on very high level. The only thing I would do it different is main jin. But Andrea wanted to show, how this big dead-wood could be bent, and so he bent it in to position.

Tu je še ena zgodba o borih iz moje zbirke. Tudi ta je bil izkopan leta 2009, ki je očitno bilo zelo dobro leto za kopanje borov! :-) Po 5-ih letih v trening posodi sem bor dal prijatelju Andreu Melloniju za demo na Mednarodni razstavi bonsajev v Ljubljani. Strinjala sva se z načrtom in Andrea je demo opravil na visokem nivoju. Edina stvar, ki bi jo sam napravil drugače je glavni džin. Toda Andrea je hotel pokazati, kako se krivi tudi tako debele kose mrtvega lesa, tako da ga je zvil v pozicijo.

Pinus sylvestris before the demo, May 2014 (Photo: Roland Petek)

Andrea Melloni bending main jin in to position (Photo: Roland Petek)

Pinus sylvestris after demo, May 2014 (Photo: Roland Petek)

After the show there were many worries about surviving, but with proper care the tree not only survived but has a lot of new growth.

Po demotu je bilo veliko skrbi o preživetju drevesa, toda s pravo oskrbo drevo ni samo preživelo ampak pognalo veliko nove prirasti.

Pinus sylvestris with a lot of new growth, October 2014

After wiring, October 2014

On the white background, October 2014

Now, after 9 months, the tree was wired again, excellent work by TORA apprentice Gašper, and it is ready for re-potting in to first bonsai pot. That will be done in March next year. Then some more years for maturity will be needed before pine will be ready for showing.

Po 9-ih mesecih je bilo drevo znova ožičeno, Gašper je opravil odlično delo, in drevo je pripravljeno za presaditev v prvo bonsajsko posodo. To bo opravljeno marca prihodnje leto. Potem bo potrebnih še nekaj let za zorenje, preden bo bor pripravljen za razstavo.

After third wiring, July 2014

Current status, July 2014

Ni komentarjev: